Badanie sprawozdań

  • sprawozdania jednostkowe,
  • sprawozdania skonsolidowane,
  • normy 99-02, IFRS oraz US GAAP.
Atut DBA

Wykorzystując zautomatyzowane narzędzia kontroli danych (data mining), częściej stosujemy badanie sprawozdań oparte na ryzykach niż systematyczną kontrolę rachunkowości i finansόw

Ustawowe badanie sprawozdań

  • audyt aportόw,
  • audyt transformacji,
  • audyt fuzji,
  • audyt specyficznych ulg.
Atut DBA

Umiejętność wysłuchania potrzeb, dokładność, znajomość problematyki Klientόw.