Domicyl

Domicyl Twojej spόłki pod naszym adresem (posiadamy zezwolenie wydane przez Prefekturę).

Atut DBA

Skorzystaj z prestiżowego adresu w samym sercu Paryża (rue du Louvre).

Outsourcing

Outsourcing  oparty na jednorazowym zleceniu lub na stałej umowie, na część lub całość zadań związanych z administrowaniem i zarządzaniem firmą.

Atut DBA

Nasze wewnętrzne zespoły wydzielone do tych zadań lub zewnętrzni konsultanci posiadający odpowiednie certyfikaty mogą interweniować szybko, odpwiednio do kontekstu i potrzeb Twojej firmy.