Udostępnianie i parametryzacja otoczenia systemόw informacyjnych konsolidacji

  • analiza potrzeb Klienta i propozycja odpowiednich rozwiązań w zakresie konsolidacji     (w trybie Saas),
  • parametryzacja otoczenia Klienta i przejęcie danych,
  • przyznanie praw dostępu i przeszkolenie zespołόw Klienta.

Opracowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (IFRS - CRC 99-02)

  • opracowywanie kwartalnych i rocznych skonsolidowanych sprawozdań,
  • opracowywanie danych finansowych grupy w dokumencie odniesienia,
  • zarządzanie departmentem ds konsolidacji.

Zarządzanie relacjami z audytorami

  • opracowywanie dokumentόw roboczych / uzasadnienie sprawozdań (ścieżka audytu, elementy ramowe …),
  • wsparcie dla Dyrekcji finansowej podczas pracy audytorόw (prezentacja sprawozdań,    pomoc  techniczna …).